Brugsesteenweg 23A, 9900 Eeklo

09/377.58.58

Wachtdienst: 1733

Praktische info

Wij werken enkel op afspraak.

Afspraken kunnen online gemaakt worden of telefonisch. Als er geen beschikbare afspraken meer zijn via de online agenda, kan u telefonisch nog een afspraak krijgen voor dringende zaken.

Gelieve voor elke te onderzoeken persoon een afzonderlijke afspraak te boeken.

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig te annuleren. Op die manier kan uw plaats gereserveerd worden voor een andere patiënt.

Breng bij een consultatie steeds mee:

  • uw elektronische identiteitskaart
  • Voor kinderen: KIDS-ID of ISI+-kaart

Huisbezoeken kunnen telefonisch aangevraagd worden tussen 8u00 en 9u30. Voor dringende zaken mag er uiteraard ook altijd gebeld worden op een later tijdstip.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raden wij u aan om indien mogelijk altijd zelf op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter geholpen.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaard, ernstig ziek, …), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

De secretaresse is elke dag bereikbaar tussen 7u30-12u en 13u30-16u30. Enkel op vrijdagnamiddag is het secretariaat gesloten om 14u30.

U kan de dokter rechtstreeks aan de lijn krijgen tussen 13u00 en 13u15 voor korte vragen en het bespreken van bloedresultaten.

Het bespreken van andere technische onderzoeken zoals beeldvorming gebeurt altijd tijdens een consultatie.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Je dient hiervoor op raadpleging te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. Het afleveren van voorschriften zonder raadpleging is niet toegestaan.

Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften.

U kan de raadpleging betalen via Bancontact, Payconiq of contant.

Alle dokters zijn geconventioneerd en volgen de geldende tarieven van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Bespreek zo nodig uw financiële problemen zodat u samen met uw huisarts een (tijdelijke) oplossing kunt vinden.

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:
  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Betrouwbare links:

Afspraken kunnen telefonisch vastgelegd worden via het secretariaat. De artsen zullen de vertegenwoordiger samen ontvangen. Het is per firma slechts één maal per jaar mogelijk om hun producten voor te stellen.

Wij aanvaarden geen vertegenwoordigers zonder afspraak!

Maak een afspraak

Maak snel en eenvoudig uw afspraak online bij uw gewenste dokter binnen onze praktijk.

Praktische info

Is het een eerste consultatie bij ons, dan geven we u graag een aantal tips mee. Hier vindt u heel wat informatie terug over de werking van de praktijk.

Neem contact op

Naast onze mogelijkheid om online een afspraak te maken kunt u ook steeds telefonisch terecht om een afspraak te maken.

Schermafbeelding 2020-12-22 om 10.51.57

Laatste nieuws

Verlofperiode

15/07/2022
Dr. Verschelde neemt verlof van 18/07/2022 tem 29/07/2022
Dr. Canoot neemt verlof van 12/09/2022 tem 25/09/2022
Dr. Vereecke van 26/08/2022 tem 12/09/2022 en ook op 18/09/2022 en 19/09/2022

Maatregelen COVID-19

22/12/2020
Vanaf heden kan u terug online afspraken maken bij de drie huisartsen. Er wordt al het mogelijke gedaan om onze praktijk zo veilig mogelijk te houden.

Dr. Verschelde Joeri

Huisarts / Sportarts

Dr. Vereecke Gertjan

Huisarts

Dr. Canoot Griet

Huisarts